Marketing & Cookies: Σύγχρονοι Κανόνες Περιήγησης

Σήμερα, το digital marketing έχει φτάσει να είναι μια από τις μεγαλύτερες στρατηγικές για τα brands, προκειμένου να συνδεθούν με το κοινό-στόχο τους. Η αλήθεια είναι πως ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται αυτή η μορφή marketing είναι ραγδαία, ιδίως εξελίσσεται όμως και η εστίαση στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων. Μια βασική πτυχή που έχει τεθεί υπό έλεγχο είναι η χρήση των cookies του προγράμματος περιήγησης, όσον αφορά τις καμπάνιες ψηφιακού marketing. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε το μέλλον του digital marketing και την ανανεωμένη του σχέση με τα cookies περιήγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες επιπτώσεις αλλά και κάποιες ειδικές εκτιμήσεις.

cookies

Έτσι, καθώς τίθενται σε ισχύ κανονισμοί για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και ο ελληνικός νόμος (Νόμος 4624/2019) για την προστασία δεδομένων, το digital και επομένως το influencer marketing επίσης, υφίστανται σημαντικές μεταμορφώσεις.

Το καταναλωτικό κοινό αποκτάει μεγαλύτερη επίγνωση των δικαιωμάτων του, όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και απαιτεί μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων του.

Μία από τις βασικές αλλαγές που επηρεάζουν το digital marketing είναι η αυξανόμενη έμφαση στη συγκατάθεση και τη διαφάνεια των χρηστών. Είναι απαραίτητο να επικαιροποιούνται οι πολιτικές απορρήτου, να εφαρμόζονται banners συγκατάθεσης για τα cookies και να παρέχονται επιλογές εξαίρεσης, ώστε να γίνονται σεβαστές οι προτιμήσεις των χρηστών. Επιτέλους, θα έλεγε κανείς σχετικός.

Μάλιστα, μια άλλη σημαντική παρατήρηση είναι η άνοδος των εναλλακτικών λύσεων εντοπισμού χωρίς cookies. Αυτές περιλαμβάνουν νέες μεθόδους παρακολούθησης των αλληλεπιδράσεων των χρηστών και συλλογής των δεδομένων τους. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τη χρήση διαφορετικών προσεγγίσεων για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των χρηστών σε ιστότοπους ή εφαρμογές, την εύρεση μοναδικών μοτίβων ή χαρακτηριστικών συσκευών ή χρηστών για την αναγνώρισή τους και τη χρήση δεδομένων που συλλέγονται απευθείας από τους χρήστες κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεών τους με μια συγκεκριμένη μάρκα ή πλατφόρμα.

Με πιο απλουστευμένο τρόπο, οι μέθοδοι αυτές αναφέρονται σε διαφορετικούς τρόπους συλλογής πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των χρηστών, χωρίς να βασίζονται αποκλειστικά στα cookies περιήγησης. Περιλαμβάνουν τη διερεύνηση άλλων τεχνικών και πηγών δεδομένων, για την κατανόηση της περιήγησης και εν συνεχεία των προτιμήσεων των χρηστών, αλλά και την εξατομίκευση των εμπειριών τους, σκοπεύοντας πάντα προς μια πιο προσωποποιημένη έκθεση σε διαφημίσεις, προϊόντα κλπ.

Οι έμποροι πρέπει να λαμβάνουν τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών πριν από την τοποθέτηση cookies και να γνωστοποιούν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τους.

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι marketing οφείλουν να επικεντρωθούν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αυθεντικότητας στις μεταξύ τους συνεργασίες με τους επιλεγμένους influencers. Καθώς οι ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των χρηστών και επομένως των καταναλωτών, οι μάρκες που δίνουν προτεραιότητα στη διαφάνεια και τις ηθικές πρακτικές δεδομένων θα ξεχωρίσουν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεργαστούν με influencers οι οποίοι συμμερίζονται τις αξίες της εκάστοτε μάρκας, αλλά και διασφαλίζουν πως τηρούν τις οδηγίες προστασίας της ιδιωτικής ζωής, κατά τη συλλογή και χρήση των δεδομένων υποψήφιων πελατών.

Η συνεργασία με έμπειρα πρακτορεία influencer μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις και καθοδήγηση σχετικά με την απαραίτητη συμμόρφωση.

Εάν επιθυμούν να καθοδηγήσουν με επιτυχία το μέλλον των cookies όπως και του influencer marketing, όσον αφορά πάντα τις online περιηγήσεις, οι μάρκες θα πρέπει να ενημερώνονται για τους εξελισσόμενους κανονισμούς προστασίας της ιδιωτικής ζωής και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Η επένδυση σε προηγμένα εργαλεία ανάλυσης που δίνουν προτεραιότητα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και προσφέρουν λύσεις παρακολούθησης χωρίς cookies, μπορεί επίσης να βοηθήσει τους επαγγελματίες, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω αλλαγές, όπως και να τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν ευκολότερα στο μεταβαλλόμενο ψηφιακό τοπίο.

Συμπερασματικά, το μέλλον του influencer marketing και των cookies των browser, των οποίων χρησιμοποιούμε για να περιηγηθούμε στο ίντερνετ, είναι στενά συνδεδεμένο με τους κανονισμούς προστασίας της ιδιωτικής ζωής και τις εξελισσόμενες προσδοκίες των καταναλωτών. Οι marketers πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη διαφάνεια, να λάβουν τη συγκατάθεση των χρηστών και να διερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις εντοπισμού χωρίς cookies για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση, διατηρώντας παράλληλα αποτελεσματικές εκστρατείες digital marketing. Με την προσαρμογή τους στους μεταβαλλόμενους κανονισμούς προστασίας της ιδιωτικής ζωής, οι μάρκες μπορούν να συνεχίσουν να αξιοποιούν τη δύναμη του influencer marketing, σεβόμενες παράλληλα την ιδιωτική ζωή των χρηστών, δηλαδή χτίζοντας εμπιστοσύνη με το καταναλωτικό κοινό τους.

Share On Socials